martes, 16 de marzo de 2010

Breus anotacions sobre l'evolució del liberalisme

EL NOU LIBERALISME I EL PROBLEMA SOCIAL

Arran de la industrialització, va aparèixer allò que es va conèixer com a el problema social. En realitat, va ser la conseqüència del que va denominar Karl Marx com a lluita de classes, i que consistia en la configuració d’un grup social pobre de necessitat, que vivia a l’ombra de la burgesia capitalista que donava nom al sistema.

A Espanya, encara que la revolució industrial no va ser evident en gran part del país, a algunes zones hi es va trobar un proletariat que vivia en condicions lamentables. I, atès que el liberalisme era una ideologia que deixava de banda les qüestions socials, va convertir-se en un problema de dimensions molt importants.

Tanmateix, a les darreries del segle XIX, i arran de la doctrina social de l’Església, va aparèixer una nova forma d’entendre l’Estat liberal, un nou liberalisme. Aquesta nova ideologia tractava de donar atribucions i responsabilitats a l’Estat, per tal de llimar, d’alguna manera, les enormes desigualtats socials que hi existien. L’Estat passava de ser abstencionista, a interventor.

No obstant, també es va desenvolupar un corrent que, des de posicions intel•lectuals més radicals, defenien mesures com ara la nacionalització dels sectors econòmics més estratègics, de la mateixa manera que ho feien els laboristes britànics, o la resta de la socialdemocràcia europea. Eren persones com ara Ramiro de Maeztu, Fernando de los Ríos o Julián Besteiro.

Aquesta vessant intel•lectual, molt identificada amb un regeneracionisme radical, va provocar que l’Estat liberal esdevinguera un Estat intervencionista, com ja hem esmentat abans, però des d’una perspectiva reformista. Així, a la Comissió de Reformes Socials va succeir l’Institut de Reformes Socials, creat el 1903 i presidit per Azcárate, un antic kraussista membre més endavant del Partit Republicà Reformista.

Aquest Institut depenia del Ministeri de la Governació, per la qual cosa l’Estat controlava els ressorts i intents de reforma de les relacions laborals. Per tal motiu, només disposava de tasques consultives, d’arbitratge, estadística i inspecció de les relacions laborals entre treballadors i empresaris. D’aquesta forma, sense deixar de banda les diferències entre totes dues classes socials, es tractava de cercar punts d’unió i interès comú, i es posava els arrels per a la implantació, més endavant, d’un sistema de regulació de les relacions laborals basat en el corporativisme.

Com és lògic, els anarquistes i els socialistes s’hi van oposar amb energia, perquè no podien acceptar que l’Estat, el veritable enemic, fóra el que s’encarregara de la tutela de les relacions a les empreses.

També es van oposar amb energia les velles classes burgeses. No podien acceptar que els sindicats, que estaven regulats, d’acord amb les seues idees, per la Llei d’Associacions de 1887, pogueren viure en igualtat. D’aquesta manera, arran de la crisi de 1917, moment caracteritzat per la duresa de les mesures desenvolupades per ambdós bàndols, la reforma social intentada des de dalt, des de l’Estat, quedà en no-res.

jueves, 11 de marzo de 2010

La Barcelona del anarquisme i del modernisme. L'attemptat del Liceu

Acabe de trobar aquest video sobre el anarquisme, el modernisme com a moviment cultural propi de la burgesia barcelonesa de les darreries del segle XIX, en
http://www.youtube.com/watch?v=Gs7CV0fWaLM

Està bé. Aleshores, us aconselle veure'l. 

lunes, 8 de marzo de 2010

El pistolerismo en los años veinte. La verdad sobre el caso Savolta.

Acabo de encontrar este fragmento de la película La verdad sobre el caso Savolta. Relata los hechos relacionados con el deterioro del nivel de vida a raíz de la inflación. Esta inflación, como sabemos, fue la consecuencia de la política de neutralidad adoptada por los diferentes gobiernos de Alfonso XIII frente a la I Guerra Mundial. 

Como recordaremos, la neutralidad que se adoptó generó un importante incremento de la demanda de los productos españoles, en el mercado internacional. Como consecuencia, subieron muchísimo del beneficios de las empresas, pero, como no subieron en igual medida los salarios, la capacidad adquisitiva de los trabajadores se vio seriamente mermada. A raíz de ello, los diferentes gobiernos plantearon medidas tendentes a equilibra, en la medida de lo posible, la brecha soacial que se estaba abriendo entre los obreros y los empresarios. Intentos como los impuestos ideados por Bugallal, o Santiago Alba, quedaron en nada. 

Como consecuencia, los obreros reaccionaron con huelgas y protestas (la Huelga General de 1917, o la de la Canadiense de 1919, así como todo lo que ocurrió durante el Trienio Bolchevique, es buena prueba de ello), y los gobiernos centrales, así como las medidas del general Martínez Anido, gobernador militar de Barcelona, fueron su respuesta. 

Por tanto, éste es el contexto histórico en el que se ambienta esta película. Os recom iendo que, si podéis, la veáis, y si no, ved este fragmento.  Lo he encontrado en
http://www.youtube.com/watch?v=bkFO4t3JsWQ


El desastre de Annual, de 1921

Aquí tenéis otro vídeo sobre el desastre de Annual. En este caso, no tiene el sesgo ideológico del anterior, y, además, explica con más detalle lo que ocurrió en Annual. Es muy interesante y necesario. Lo he encontrado en   
http://www.youtube.com/watch?v=38U0qii2qqsLa Legión, el desastre de Annual y el desembarco de Alhucemas

Acabo de encontrar este vídeo, sobre la creación de la Legión extranjera por Millán Astray (dejando a Franco como lugarteniente, a los 27 años), en http://www.youtube.com/watch?v=OrqiO0sTn0U. En mi opinión, tiene un claro sesgo político, pero puede ser interesante. 

martes, 2 de marzo de 2010

Tendencias políticas en el sistema de partidos canovista, a principios del XX

Acabo de encontrar este vídeo, en http://www.youtube.com/watch?v=nOIoCxGsaos. Me parece interesantísimo, y muy útil. Os recomiendo que lo veáis.

Los partidos dinásticos, sus divisiones internas, los partidos y formaciones extra-dinásticas, como la extrema izquierda y la extrema derecha... Es verdad que el recorrido es muy sintético y adolece de escasos detalles, pero es un vídeo muy ilstrativo. 

SOBRE LAS REPERCUSIONES DE LA I GUERRA MUNDIAL EN ESPAÑA

En esta dirección, http://www.youtube.com/watch?v=PMfRwJw13Nk, he encontrado este vídeo sobre las consecuencias económicas, sociales y políticas de la adopción de la neutralidad en la I Guerra Mundial.

SOBRE LA CRISIS DE 1917 I

Aquí, en http://www.youtube.com/watch?v=lQn-1jDYEHA, he encontrado este vídeo sobre la crisis de 1917. Lo podemos utilizar comno complemento lúdico de lo que estamos viendo en clase.